Ráðstefna um vernd og endurheimt votlendis

toppond
Toppönd. Ljósmynd: Jóhann Óli Hilmarsson

Af vef umhverfisráðuneytis:

toppondAð frumkvæði umhverfisráðuneytisins verður efnt til ráðstefnu í samstarfi við Landbúnaðarháskóla Íslands um votlendi og endurheimt þess. Titill ráðstefnunnar er Endurheimt votlendis – hvað þarf til? Ráðstefnan er haldin í tilefni alþjóðlegs árs líffræðilegrar fjölbreytni og í ljósi vaxandi umræðu um mikilvægi votlendis í loftslagsbreytingum.

Meðal fyrirlesara er Hans Joosten, prófessor við Greifswaldháskóla í Þýskalandi, sem er mjög virtur sérfræðingur í endurheimt votlendis á alþjóðavettvangi. Hann hefur verið leiðandi í alþjóðlegum umræðum um þátt votlendis í loftslagsbreytingum. Hann hefur jafnframt tekið virkan þátt í starfi öflugustu félagasamtaka um málefni votlendis Wetland International.

Votlendi eru algeng landgerð á Íslandi og talsvert hefur verið fjallað um mikilvægi þess að endurheimta röskuð votlendi til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda í andrúmsloftið og til að efla líffræðilegan fjölbreytileika. Á ráðstefnunni verður lögð áhersla á að fjalla um möguleika á endurheimt votlendis og hvernig best megi vinna að því verkefni. Jafnframt mun umhverfisráðherra tilkynna um ný votlendissvæði á lista Ramsarsamningsins. Markmið Ramsarsamningsins er að stuðla að verndun og skynsamlegri nýtingu votlendissvæða í heiminum, sérstaklega sem búsvæði fyrir votlendisfugla. Nú eru þrjú votlendissvæði hér á landi á lista samningsins. Það eru Þjórsárver, Mývatn- og Laxársvæðið og Grunnafjörður.

Ráðstefnan verður haldin í Landbúnaðarháskóla Íslands á Hvanneyri miðvikudaginn 12. maí kl. 09:00-16:00.

Nauðsynlegt er að skrá þátttöku með tölvupósti til umhverfisráðuneytisins á netfangið postur@umhverfisraduneyti.is.

Dagskrá:

Fundarstjóri er Salvör Jónsdóttir skipulagsfræðingur.

09:00     Ávarp Svandís Svavarsdóttir umhverfisráðherra
09:10     Votlendi og votlendissetur. Ágúst Sigurðsson, rektor Landbúnaðarháskóla Íslands.
09:20     Global peatlands and climate change: emissions and mitigation options. Hans Joosten prófessor, Greifswald háskóla, Þýskalandi.

10:15     Kaffi                                                                   

Vernd og endurheimt votlendis – staða þekkingar           

Málstofustjóri: Hugi Ólafsson, skrifstofustjóri í umhverfisráðuneytinu.

10:30     Votlendi á Íslandi – yfirlit. Hlynur Óskarsson, LBHÍ
10:50     Landnýting á framræstu votlendi. Áslaug Helgadóttir, LBHÍ og Björn Traustason, Skógrækt ríksins.
11:10     Votlendi, náttúruvernd og líffræðilegur fjölbreytileiki. Svenja Auhage, Náttúrufræðistofnun Íslands.
11:30     Votlendi og loftslagsbreytingar. Jón Guðmundsson, LBHÍ.
11:50     Umræður og samantekt málstofu.

Tilnefning nýrra Ramsarsvæða

12:30     Hádegishlé og undirritun nýrra Ramsarsvæða. Votlendissvæðin á Hvanneyri skoðuð.

Endurheimt votlendis – hvað þarf til          

Málstofustjóri: Sveinn Runólfsson landgræðslustjóri.

14:00     Endurheimt votlendis – sýn og samstarf við landeigendur. Eiríkur Blöndal, Bændasamtökin.
14:20     Endurheimt votlendis – leiðir til árangurs. Daði Már Kristófersson, Háskóla Íslands.
14:40     Dæmi um endurheimt votlendis.
– Friðland í Flóa. Jóhann Óli Hilmarsson, Fuglavernd.
– Skógey við Hornafjörð. Elín Fjóla Þórarinsdóttir, landfræðingur hjá Landgræðslu ríkisins.
– Fossá í Vestur Barðastrandarsýslu. Bjarni Össurarson.
– Framengjar og Nautey í Mývatnssveit. Ingólfur Ásgeir Jóhannesson.
15:30     Umræður og samantekt málstofu.
16:00     Ráðstefnulok.