2010 ár líffræðilegrar fjölbreytni

iyb2010_logo_islenska_enginn_texti

iyb2010_logo_islenska_enginn_texti

Samningur Sameinuðu þjóðanna um líffræðilega fjölbreytni hefur útnefnt árið 2010 sem ár líffræðilegrar fjölbreytni. Ætlunin er að vekja athygli á málefnum líffræðilegrar fjölbreytni og þeim afleiðingum sem rýrnun hennar getur haft í för með sér. Leitast verður við að fá sem flesta til að taka þátt í að viðhalda líffræðilegri fjölbreytni.

Hugtakið líffræðileg fjölbreytni felur í sér alla fjölbreytni plantna, dýra og örvera, sem og fjölbreytni vistkerfa og erfðafræðilega fjölbreytni innan tegunda. Líffræðileg fjölbreytni jarðar fer hnignandi, margar tegundir hafa horfið á undanförnum áratugum og fjöldi tegunda er í útrýmingarhættu. Úttekt Sameinuðu þjóðanna á vistkerfum árið 2005 gaf til kynna að athafnir manna á síðustu 50 árum hafa breytt vistkerfum heimsins meira en á nokkru öðru skeiði mannkyns og útrýmingarhraði tegunda á síðustu áratugum er margfaldur á við það sem menn geta lesið úr jarðsögunni. Þetta er þróun sem nauðsynlegt er að snúa við.

Á aðildarríkjaþingi Samningsins um líffræðilega fjölbreytni (2006) og leiðtogafundi um sjálfbæra þróun í Jóhannesarborg (2002) settu þjóðir heims sér það markmið að draga verulega úr rýrnun líffræðilegrar fjölbreytni sem hefur átt sér stað á síðustu áratugum og hefur árið 2010 verið notað sem viðmið vegna þessa.

Slagorð ársins 2010 – árs líffræðilegrar fjölbreytni er Líffræðileg fjölbreytni er lífið – líffræðileg fjölbreytni er okkar lífBiodiversity is life – Biodiversity is our life.

Ísland hefur verið aðili að Samningi Sameinuðu þjóðanna um líffræðilega fjölbreytni síðan 1993. Samningurinn hefur í för með sér viðamiklar alþjóðlegar skuldbindingar fyrir Ísland sem lúta að verndun og sjálfbærri nýtingu lífríkisins.