Visa natur möjligheter och utmaningar

ram_1

ram_1Entrum för naturväglednings seminarier hösten 2009 äger rum i Tyresta, Stockholm 12/10, Ronneby 22-23/10, Uddevalla 5/11 och Östersund 17/11.

Tips och råd från erfarna inspiratörer.
Överblick över naturvägledning i Sverige.
Historisk och internationell resa i naturvägledningens värld.
Workshop om utveckling av naturvägledning lokalt och regionalt.

Seminarierna vänder sig till alla som arbetar med naturvägledning – att förmedla kunskap om och väcka känsla för naturen och kulturlandskapet, inklusive forskning, myndighets- och föreningsarbete kring naturvägledning. Seminarierna anordnas i samverkan med några ledande organisationer inom naturvägledning i respektive region. Ta tillfället i akt att utbyta erfarenheter, diskutera och utveckla metoder för att visa naturen och kulturlandskap!

Program, praktisk information och anmälningsblankett finns på vår hemsida www.cnv.nu.
Sista anmälningsdag för Tyresta och Ronneby är den 6 oktober, och för Uddevalla och Östersund den 15 oktober.

Seminarierna är kostnadsfria.

Varmt välkomna!  
Centrum för naturvägledning  

Per Sonnvik
Projektledare

CENTRUM FÖR NATURVÄGLEDNING
Inst. för Stad och Land     
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
Box 7012
750 07 Uppsala
Tfn:   +46 (0)18 67 24 44
Fax:   +46 (0)18 67 35 12
Per.Sonnvik@sol.slu
www.cnv.nu